TAICA - CAMBODIA

Địa điểm: Phnompenh - Cambodia
Chủ đầu tư: S.E.W
Nhà thầu: Fuji Furukawa E&C
Phạm vi công việc:    
* Cung cấp tủ MDB    
* Cung cấp tủ chiếu sáng
* Cung cấp tủ phân phối
Tình trạng: Hoàn thành

  • TAICA - CAMBODIA

Dự án khác